Bồn tiểu nam đặt sàn Hercules 325 x 415 x 1000 mm, S Trap (200 mm) Khuyến nghị dùng với van nhấn tiểu CT457XDUF hoặc CT450DUF

Tiểu nam đặt sàn

Tiểu nam đặt sàn

Hiển thị 2 Sản phẩm