Bồn tiểu nam đặt sàn Hercules (Đầu vào sau) 325 x 415 x 1000 mm, S Trap (200 mm) Khuyến nghị dùng với van nhấn tiểu CT480AC(NL) hoặc CT480DC(NL) hoặc CT484AC(NL)

Tiểu nam đặt sàn

Tiểu nam đặt sàn

Hiển thị 2 Sản phẩm