Bồn tiểu nam Angle 315 x 410 x 475 mm, P Trap (430 mm)*Khuyến nghị dùng với van tiểu nhấn CT471SS(HM) với CT681(HM)

Tiểu nam treo tường

Tiểu nam treo tường

Hiển thị 1–12 trong tổng 13 Sản phẩm

Hiển thị 1–12 trong tổng 13 Sản phẩm