Bồn tắm acrylic đặt sàn Có hệ thống massage và có kèm vòi nóng lạnh Kích thước 880 x 1800 x 730 Bộ xã vặn

Bồn tắm đặt sàn

Bồn tắm đặt sàn

Hiển thị 5 Sản phẩm