Tiểu nam treo tường kèm van cảm ứng (Dùng điện) Công nghệ kháng khuẩn Ultra Clean+ ức chế sự phát triển của vi khuẩn lên đến 99% trong 24h và bề mặt bóng mịn. Kích thước: 400 x 290 x 955 mm

Tiểu nam cảm ứng

Tiểu nam cảm ứng

Hiển thị 6 Sản phẩm