Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin
Ngày đăng: 18/09/2023 12:00 AM

  - Các thông tin thu thập thông qua website https://titans.vn/ sẽ giúp chúng tôi:

  - Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại https://titans.vn/, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. https://titans.vn/ không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

  - Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang quý khách xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến https://titans.vn/. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) quý khách sử dụng mỗi khi truy cập vào website https://titans.vn/, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  0
  Zalo
  Hotline