2012 - Cotto 2012

COTTO đã có một bước tiến nhảy vọt để trở thành thương hiệu toàn cầu với khái niệm mới “Sẻ chia niềm vui với Thế giới”. COTTO đã được lựa chọn để tham gia Tuần lễ Thiết kế MILAN 2012 tại Milan, Ý.

HomeCategoriesWishlistAccount
Search