1992 - Cotto 1992

Năm đánh dấu thương hiệu COTTO xuất hiện tại thị trường Việt Nam và SCG bắt đầu tham gia đầu tư vào Việt Nam. Ngay lập tức COTTO tạo được chỗ đứng trong thị trường TBVS cao cấp tại VN.

HomeCategoriesWishlistAccount
Search