1987 - Cotto 1987

COTTO thành lâp nhà máy liên doanh sản xuất sen vòi sản lượng lớn. Kết quả là thương hiệu COTTO trở thành nhà sản xuất và phân phối hàng đầu về sản phẩm vòi nước và sen tắm chất lượng cao.

HomeCategoriesWishlistAccount
Search