1987 - Cotto 1987

COTTO và TOTO, một lần nữa kết hợp thành lập liên doanh sản xuất vòi nước. Kết quả là thương hiệu COTTO trở thành nhà sản xuất và phân phối hàng đầu về sản phẩm vòi nước chất lượng cao.

HomeCategoriesWishlistAccount
Search