2022 - 2022

SCG đã có 23 công ty thành viên tại Việt Nam với hơn 15.000 nhân viên. Tổng giá trị các doanh nghiệp SCG đầu tư tại Việt Nam ước tính đạt 6.5 tỷ USD vào tháng 3 năm 2022.

HomeCategoriesWishlistAccount
Search