2018 - 2018

SCG bắt đầu xây dựng Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỉ USD – dự án trọng điểm của ngành hóa dầu và có ý nghĩa lớn đối với nền kinh tế quốc gia.

HomeCategoriesWishlistAccount
Search