VÒI CHẬU GẬT GÙ NÓNG LẠNH CT2201J

2,690,000   Đặt câu hỏi về sản phẩm
So sánh

Mô tả

Vòi chậu nóng lạnh joy stick
Bao gồm xả ty và dây cấp nước

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi