VÒI CHẬU GẬT GÙ NÓNG LẠNH CT2180A

3,490,000   Đặt câu hỏi về sản phẩm
So sánh

Mô tả

Vòi chậu nóng lạnh
bao gồm dây cấp nước, không gồm xả nhấn

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi