VAN XẢ NHẤN CT477P

3,190,000   Đặt câu hỏi về sản phẩm
So sánh

Mô tả

Van xả tiểu nam
Dùng điện, đường cấp nước phía trên
Dùng cho bồn tiểu có tâm lỗ cấp nước đến tường là 75mm

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi