Mô tả

Van xả tiểu nam
Dùng điện, đường cấp nước phía trên
Dùng cho bồn tiểu có tâm lỗ cấp nước đến tường là 75mm

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi