VAN XẢ NHẤN CT475SS(HM)

1,290,000   Đặt câu hỏi về sản phẩm
So sánh

Mô tả

Van xả nhấn tiểu nam
Chức năng: tự đóng chậm
Dùng cho bồn tiểu có tâm lỗ cấp nước đến tường là 45mm.

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi