VAN XẢ NHẤN CT472SS(HM)

760,000 So sánh

Mô tả

Van nhấn tiểu nam
Dùng cho bồn tiểu có tâm lỗ cấp nước đến tường là 45mm

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi