VAN XẢ NHẤN CT472SL(HM)

760,000   Đặt câu hỏi về sản phẩm
So sánh

Mô tả

Van nhấn tiểu nam
Dùng cho bồn tiểu có tâm lỗ cấp nước đến tường là 75mm

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi