VAN XẢ NHẤN CT471SL(HM)

620,000   Đặt câu hỏi về sản phẩm
So sánh

Mô tả

Van xả nhấn tiểu nam
Chức năng: tự đóng chậm
Dùng cho bồn tiểu có tâm lỗ cấp nước đến tường là 75mm

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi