VAN XẢ NHẤN CT457XNS

4,190,000   Đặt câu hỏi về sản phẩm
So sánh

Mô tả

Van xả nhấn tiểu nam
Đường cấp nước phía trên
có chức năng xả kép
Lượng nước xả từ 3-6L

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi