VAN XẢ NHẤN CT457XDUF

4,490,000   Đặt câu hỏi về sản phẩm
So sánh

Mô tả

Van xả nhấn tiểu nam
Lượng nước xả từ 3-6L
Dùng cho bồn tiểu có tâm lỗ cấp nước đến tường là 75mm

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi