VAN ĐIỀU CHỈNH CT2145A

3,190,000 



  Đặt câu hỏi về sản phẩm
So sánh

Mô tả

Củ sen tắm nóng lạnh âm tường
*Cần đi kèm với CT519A

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi