TIỂU NAM TREO TƯỜNG C313BI

3,990,000   Đặt câu hỏi về sản phẩm
So sánh

Mô tả

Bồn tiểu nam Natasha (Đầu vào sau)
330 x 315 x 600 mm, P Trap (500 mm)
*Khuyến nghị dùng với van nhấn tiểu CT4801AC(NL) hoặc CT4801DC(NL) hoặc CT488AC(NL)

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi