TIỂU NAM TREO TƯỜNG C3080BI

1,890,000   Đặt câu hỏi về sản phẩm
So sánh

Mô tả

Bồn tiểu nam Baron (Đầu vào sau)
360 x 295 x 425 mm, P Trap (400 mm)
*Khuyến nghị dùng với van nhấn tiểu CT4801AC(NL) hoặc CT4801DC(NL) với CT681(HM)

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi