TIỂU NAM TREO TƯỜNG C3080

1,890,000   Đặt câu hỏi về sản phẩm
So sánh

Mô tả

Bồn tiểu nam Baron
360 x 295 x 425 mm
*Khuyến nghị dùng với van nhấn tiểu CT475SS(HM) hoặc CT474N(S)(HM) với CT681(HM)

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi