TIỂU NAM TREO TƯỜNG C307

1,590,000   Đặt câu hỏi về sản phẩm
So sánh

Mô tả

Bồn tiểu nam Venus
345 x 310 x 465 mm, P Trap (390 mm)
*Khuyến nghị dùng với van nhấn tiểu CT475SS(HM) hoặc CT474N(S)(HM) với CT681(HM)

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi