TIỂU NAM TREO TƯỜNG C305

1,290,000   Đặt câu hỏi về sản phẩm
So sánh

Mô tả

Bồn tiểu nam Angle
315 x 410 x 475 mm, P Trap (430 mm)

*Khuyến nghị dùng với van tiểu nhấn CT471SS(HM) với CT681(HM)

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi