TIỂU NAM TREO TƯỜNG C303

4,790,000   Đặt câu hỏi về sản phẩm
So sánh

Mô tả

Bồn tiểu nam Santana
475 x 355 x 725 mm, P Trap (490 mm)
*Khuyến nghị dùng với van tiểu nhấn CT457DUF hoặc CT457XDUF

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi