TIỂU NAM TREO TƯỜNG C3010BI

5,490,000   Đặt câu hỏi về sản phẩm
So sánh

Mô tả

Bồn tiểu nam Marshal (Đầu vào sau)
460 x 335 x 750 mm, P Trap (455 mm)
*Khuyến nghị dùng với van nhấn tiểu hoặc CT4801AC(NL) hoặc CT4801DC(NL)

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi