TIỂU NAM ĐẶT SÀN C31207

12,990,000   Đặt câu hỏi về sản phẩm
So sánh

Mô tả

Bồn tiểu nam đặt sàn Hercules
325 x 415 x 1000 mm, S Trap (200 mm)
Khuyến nghị dùng với van nhấn tiểu CT457XDUF hoặc CT450DUF

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi