TIỂU NAM CẢM ỨNG C3011DC

14,990,000   Đặt câu hỏi về sản phẩm
So sánh

Mô tả

Bồn tiểu nam cảm ứng Marshal
465 x 335 x 780 mm, P Trap (455 mm)
*Dùng pin

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi