Mô tả

Thanh nối gắn trên trần nhà
chiều dài 30 cm.

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi