SEN GẮN TƯỜNG CT2041A

6,190,000   Đặt câu hỏi về sản phẩm
So sánh

Mô tả

Củ sen nóng lạnh
(Điều chỉnh nhiệt độ)

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi