SEN GẮN TƯỜNG CT2041A

6,890,000 
  Đặt câu hỏi về sản phẩm
So sánh

Mô tả

Củ sen nóng lạnh gắn tường
điều chỉnh nhệt độ

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi