CỦ SEN GẮN TƯỜNG CT2325A

3,490,000   Đặt câu hỏi về sản phẩm
So sánh

Mô tả

Củ sen tắm nóng lạnh, có nút chuyển hướng

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi