Mô tả

Bàn câu treo tường Charisma
xả thẳng, xã nhấn 3/4.5L
375 x 570 x 400 mm
P-Trap (225 mm)
*Có khung và két âm tường

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi