Mô tả

Bàn câu treo tường Unique
xả thẳng, xã nhấn 3/4.5L
360 x 535 x 400 mm
P Trap (220 mm)
*Có khung và két âm tường

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi