–              Đặt hàng online tại website: titans.vn

–              Đặt hàng thông sđt : (+84) 28 73 605 779

–              Đặt hàng trực tiếp trên Facebook: https://www.facebook.com/Cotto-by-Titans-107656871810731