Chậu bán âm bàn Công nghệ kháng khuẩn Ultra Clean+ ức chế sự phát triển của vi khuẩn lên đến 99% trong 24h và bề mặt bóng mịn. Kích thước: 560 x 460 x 170 mm

Chậu bán âm bàn

Chậu bán âm bàn

Hiển thị 6 Sản phẩm