Bàn cầu một khối nắp đóng êm (Thân dài) Tâm xả: 305mm Kích thước: 390 x 715 x 770 mm Hệ thống xã Siphon jet , xả nhấn 3/4.8L

Bàn cầu 1 khối

Bàn cầu 1 khối

Hiển thị 1–12 trong tổng 31 Sản phẩm

Hiển thị 1–12 trong tổng 31 Sản phẩm